AVG – privacyverklaring volleybalvereniging Vosta

 

Beste volleyballers,

Zoals velen inmiddels bekend is, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vandaag in heel Europa van kracht geworden. In ons aller belang moet zorgvuldig met privacy gevoelige informatie omgegaan worden. In de onderstaande verklaring kunnen jullie lezen op welke wijze wij als vereniging met jullie gegevens om gaan.We raden jullie aan hier kennis van te nemen. Na enige tijd zal deze verklaring toegevoegd worden aan de download pagina.

 

Privacyverklaring en beleid bezoek website van 

Volleybal Vereniging Vosta

Lidmaatschap Vosta

Algemeen

Indien u lid wordt of uw kind opgeeft als lid van Volleybal Vereniging Vosta (“Vosta”) of u een donatie doet aan Vosta, verstrekt u uw persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van uw kind aan Vosta. Vosta verwerkt deze persoonsgegevens vervolgens om het lidmaatschap mogelijk te maken. Zo kunt u/uw kind bijvoorbeeld alleen aan de volleybal competitie deelnemen, indien Vosta bepaalde persoonsgegevens deelt met de Nederlandse Volleybalbond (“Nevobo”).

Gelet op de groeiende belangstelling rondom de bescherming van persoonsgegevens, informeert Vosta u graag over haar verwerking van uw persoonsgegevens/persoonsgegevens van uw kind. Hiervoor is deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die Vosta van haar leden/donateurs verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Volleybal Vereniging Vosta

Akkerstafhof 6

7544 SP Enschede

Kvk nummer40076979

Contact: secretaris@vosta.nl

Bescherming en (technische) beveiliging 

Vosta zorgt voor een goede organisatorische en technische beveiliging van uw persoonsgegevens. Zo voldoet Vosta aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensverwerking, heeft alleen een beperkte groep personen binnen Vosta toegang tot persoonsgegevens en heeft Vosta overeenkomsten ter bescherming van uw persoonsgegevens gesloten met derden die (in opdracht van Vosta) in aanraking komen met uw persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verwerkt?

Vosta verwerkt o.a. de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
 • adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen;
 • bankgegevens;
 • bijzondere persoonsgegevens: foto’s van Vosta activiteiten, waaronder begrepen wedstrijden.

Doeleinden

Vosta verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Contact met leden, zoals het versturen van nieuwsbrieven;
 • Voeren van een ledenadministratie;
 • Facturatie;
 • Om deelname aan de Nevobo competitie mogelijk te maken;
 • Ter promotie van de vereniging,
 • Ter verbetering van de dienstverlening van Vosta.

De gegevensverwerking is noodzakelijk om uitvoering te geven aan het lidmaatschap. Voor zover de gegevens anderszins worden verwerkt, gebeurt dit uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming.

Duur van de verwerking

De verwerking van de gegevens begint zodra u zich of uw kind als lid heeft opgegeven bij Vosta of u een donatie hebt gedaan aan Vosta. Zodra het lidmaatschap is geëindigd of nadat u een donatie heeft gedaan aan Vosta, verwerkt Vosta uw persoonsgegevens voor maximaal één jaar. Daarna vernietigt Vosta de betreffende persoonsgegevens, voor zover Vosta niet gehouden is aan een wettelijke bewaartermijn.

Nieuwsbrieven

Vosta verstuurt nieuwsbrieven met belangrijke informatie over de vereniging, competitie en activiteiten. Met uw opgave (van uw kind) als lid gaat u uitdrukkelijk akkoord met het versturen van nieuwsbrieven. Bestaande leden hebben het recht om zich af te melden van de nieuwsbrief. Een afmeldingswens voor de nieuwsbrief kan worden gestuurd naar: secretaris@vosta.nl.

Nevobo

Indien u of uw kind wil(t) deelnemen aan de Nevobo competitie, dient Vosta bepaalde persoonsgegevens door te geven aan de Nevobo. Indien u dit weigert, is een deelname aan de Nevobo competitie helaas niet mogelijk.

Social media

Met uw opgave (van uw kind) als lid geeft u uitdrukkelijk toestemming om foto’s die tijdens de training en/of wedstrijden, alsmede tijdens activiteiten van Vosta, zijn genomen op social media (waaronder maar niet beperkt tot Facebook, Instagram) te plaatsen.

Bij het plaatsen van foto’s op social media streeft Vosta naar de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Vosta zal naar haar eigen redelijk oordeel geen ongepaste foto’s plaatsen. Mocht u een foto, waarop u/uw kind te zien is als onpassend kwalificeren, kunt u Vosta uiteraard verzoeken om de foto te verwijderen. Vosta zal aan dit verzoek gehoor geven, mits u/uw kind daadwerkelijk op de foto te zien bent/is.

De social media platforms, waar Vosta de foto’s op plaatst, hebben eigen privacyverklaringen van toepassing verklaard. Vosta heeft geen invloed op deze privacyverklaring en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de omgang van deze social media platforms met de door Vosta geplaatste inhoud.

Uw rechten

In het kader van de gegevensverwerking door Vosta heeft u de volgende rechten:

 • recht tot intrekking van een verleende toestemming tot gegevensverwerking;
 • recht tot inzage;
 • recht tot rectificatie;
 • recht tot (doen) wissen van gegevens (recht om vergeten te worden);
 • recht tot verwerkingsbeperking;
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • recht van bezwaar tegen de verwerking;
 • recht om bezwaar in te dienen bij Vosta, en, indien dit niet naar tevreden wordt afgehandeld, bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u gebruik willen maken van (één van) deze rechten, neemt u dan contact op met Vosta via secretaris@vosta.nl.

Toepasselijk recht en wijziging

Op deze privacy verklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Vosta is gerechtigd deze privacyverklaring te wijzigen, indien zij dit in het verenigingsbelang noodzakelijk acht of indien de wet over gegevensbescherming wijzigt.

Vragen?

Mocht u nog vragen of opmerkingen in verband met deze privacyverklaring hebben, dan kunt u deze sturen aan:secretaris@vosta.nl.

Beleid bezoek website Vosta

Algemeen

De website is eigendom van en wordt beheerd door Vosta. Vosta respecteert de privacy van alle gebruikers van de website.

Bij het bezoeken van de website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren. Vosta verwerkt de persoonsgegevens conform haar privacyverklaring voor leden.

Google analytics

Deze website maakt daarnaast gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op de computer van de gebruiker worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres van gebruiker) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de gebruiker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Vosta wijst de gebruiker er echter op dat in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website benut kunnen worden. Door gebruik te maken van deze website geeft de gebruiker toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Externe partijen

Het is mogelijk dat op de website van Vosta met een link verwezen wordt naar websites van derden. De informatie op websites van derden is niet door Vosta gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Vosta is derhalve niet aansprakelijk voor de informatie op de websites van derden.

 

Deel deze pagina


Reageren bij vragen neem contact op

Deel deze pagina