Uitnodiging ALV 22 september 2016 20:00

De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt dit jaar gehouden op donderdag 22 september 2016 om 20:00 uur in de Paus Joannesschool aan de Floraparkstraat 155. We nemen tijdens deze vergadering samen het afgelopen jaar door en bespreken het komende seizoen. Ook dit jaar hebben we enkele belangrijke zaken te bespreken zoals het jaarverslag, de begroting en commissies. Ter herinnering; ieder lid van Volleybal Vereniging Vosta is welkom en heeft tijdens deze vergadering inspraak en stemrecht.

Voor de vergadering zijn hier binnenkort de notulen en de agenda te vinden. Voor het inbrengen van stukken kun je contact opnemen met de secretaris, Henk Achterkamp. We hopen jullie donderdag 22 september allemaal te zien.

Namens het bestuur, Allard Strijker.

Deel deze pagina


Reageren bij vragen neem contact op

Deel deze pagina